Vilken odlingspersonlighet är du?

En sån indelning av odlingszoner som växter har, en sån kanske det finns med odlingspersonligheter? Lika betydelsefullt som odlingszon är kanske odlingsperson är. Inte bara var utan också vem. Det är lika dåligt med morötter odlande i fel jord som morötter odlade i mitt land. Odling efter person. Min odling verkar vara vild och orensad. Jag lyckas inte med sånt som ska gallras och vara noga med. Vi odlar på friland. I år har vi mest kål. Rödkål, fänkål, vitkål, men också blommor, rädisor och potatis.Vi odlar på friland. I år har vi mest kål. Rödkål,

Kommentarer