Tvåändsstickade vantar, figur


-lägg upp 72 m  på strumpstickor nr 2,5.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 1 rätt v.
-sticka 1 avigt v.
-sticka 20 räta v.

tumkil
-öka för tummen 1 m i 2a m på 3e stickan för höger tumme. öka i näst sista m på 2a stickan för vänster vante. öka 1 m i 16 v.
-lägg 26 m på tråd. Plocka upp 10 m i tumgreppet. 

sticka handen
-sticka 3 räta v.
-för höger vante: Sticka 1 m på 3e stickan och lägg följande 26 m på en tråd.
för vänster vante: sticka tills du har 27 m kvar på 2a stickan, sätt 26 maskor på en tråd och sticka sista m.
-lägg upp 10 m i tumgreppet och slätsticka ca 45 v.

avslut 

-Cast on 10 sts in thumb grip and knit about 45 rows.-Cast on 10 sts in thumb grip and knit about 45 rows. top


-minska i sidorna. De 2 första m till på stickorna 1 och 3. De två sista m på stickorna 2 och 4. Minska alltså 4 m varje varv tills 8 m återstår.

tummen:
-Plocka upp 8 m i tumgreppet.
-Sticka 1 v.
-Minska 1 m i tumgreppet i 8 v.
-Sticka ytterligare 13 v.
-Sticka ihop maskorna 2 och 2 till 4 m återstår.
-fäst

Twined knitted mittens, figure model
-cast on 72 sts on needles No. 2.5.
-purl 1 row
-knit 1 row
-purl 1 row
-knit 20 rows

thumb
-increase for the thumb 1 st 2nd st on 3rd needle for right thumb. increase in the next to last st on 2nd needle for the left mitten. inc 1 st a row, for 16 rows.
-put 26 m on a thread. Pick up 10 sts in thumb.

knit the hand
-knit 3 rows.
-for the right glove: knit 1 st on 3rd needle and add the following 26 sts on a thread.
Left glove: knit until you have 27 sts on 2nd needle, put 26 stitches on a thread and knit the last st.
-decrease on the sides. The first 2 sts on the needles 1 and 3. The last two sts on needles 2 and 4. Reduce ie 4 m each row until 8 sts remain.

thumb:
-pick up 8 sts in thumb grip.
-knit 1 row
-dec 1 st of thumb 8 rows
-knit another 13 rows.
-knit stitches 2 and 2 until 4 sts remaining.
-attach

Kommentarer