första projektet 2012


sockor i vålberggarn.
det snöar. nu sticker vi och åker pulka.

skaft: 36 maskor på strumpstickor nr 3. 80 varv resår *2 räta, 2 aviga*.
3 varv rätstickning på hälften av (18st) fortsätt med resår på andra hälften, det blir ovansidan.

häl: de rätstickade maskorna stickas 12 varv slätstickning. Från rätsidan: lyft 1 m, sticka tills det finns 9 m kvar på vänster sticka. Sticka ihop nästa två m i bakre maskbågen. sticka 1 m. vänd arbetet. lyft första m, sticka avigt tills det finns 9 m kvar på vänster sticka. Sticka avigt ihop nästa 2 m. sticka 1 m. vänd. då bildas två glipor. dessa ska stickas igen tills det inte finns några maskor på sidorna kvar. sticka ihop maskorna på varje sida efter dessa glipor. Och sen en till maska. Sticka i bakre maskbågen från rätsidan. Hälen klar.

vrist: plocka upp 12 m av hälkanternas maskor. sticka 1 v rät undersida, resår ovansida.
forma vristen genom att sticka ihop 2 m på var sida varje varv till det finns 36 m igen.

fot: 36 varv med resår ovansida, rät undersida.

tå: Minska 4 m/ varv genoma att sticka ihop sidorna. När det finns 4-8 m kvar, trä igenom tråd. Fäst.

Kommentarer