GROVT VS PLUTT

Nålbindning och frivoliteter känns som två ytterligheter av att knyta ihop alster med en tråd.Nålbindningen var nödvändig,
frivoliteter kanske inte...

Kommentarer